Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979998697 hoặc 029 79998697 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo

    029 799 98682029 799 98683029 799 98684029 799 98685029 799 98686029 799 98687029 799 98688029 799 98689029 799 98690029 799 98691029 799 98692029 799 98693029 799 98694029 799 98695029 799 98696029 799 98697029 799 98698029 799 98699029 799 98700029 799 98701029 799 98702029 799 98703029 799 98704029 799 98705029 799 98706029 799 98707029 799 98708029 799 98709029 799 98710029 799 98711

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979998697 / 029 79998697 / 029 799 98697 …

4406

Nếu ai bị Số điện thoại 02979998697 hoặc 029 79998697 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha