Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979998492 hoặc 029 79998492 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy
Số này là của ai mọi người biết không ạ
02979998492 Nháy máy, bực những số như tn
02979998492 Nháy máy, bực những số như tn
Số này là của ai mọi người biết không ạ

    029 799 98477029 799 98478029 799 98479029 799 98480029 799 98481029 799 98482029 799 98483029 799 98484029 799 98485029 799 98486029 799 98487029 799 98488029 799 98489029 799 98490029 799 98491029 799 98492029 799 98493029 799 98494029 799 98495029 799 98496029 799 98497029 799 98498029 799 98499029 799 98500029 799 98501029 799 98502029 799 98503029 799 98504029 799 98505029 799 98506

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979998492 / 029 79998492 / 029 799 98492 …

4543

Nếu ai bị Số điện thoại 02979998492 hoặc 029 79998492 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha