Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979995359 hoặc 029 79995359 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chỉ nháy máy rồi ngắt ( có nhiều số khác từ 0297….này. Gọi lại là mất tiền hoặc mấy việc, chung là lừa đảo. Viễn thông cần kiểm tra, dẹp đi

    029 799 95344029 799 95345029 799 95346029 799 95347029 799 95348029 799 95349029 799 95350029 799 95351029 799 95352029 799 95353029 799 95354029 799 95355029 799 95356029 799 95357029 799 95358029 799 95359029 799 95360029 799 95361029 799 95362029 799 95363029 799 95364029 799 95365029 799 95366029 799 95367029 799 95368029 799 95369029 799 95370029 799 95371029 799 95372029 799 95373

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979995359 / 029 79995359 / 029 799 95359 …

4287

Nếu ai bị Số điện thoại 02979995359 hoặc 029 79995359 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha