Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969999938 hoặc 029 69999938 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 699 99923029 699 99924029 699 99925029 699 99926029 699 99927029 699 99928029 699 99929029 699 99930029 699 99931029 699 99932029 699 99933029 699 99934029 699 99935029 699 99936029 699 99937029 699 99938029 699 99939029 699 99940029 699 99941029 699 99942029 699 99943029 699 99944029 699 99945029 699 99946029 699 99947029 699 99948029 699 99949029 699 99950029 699 99951029 699 99952

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969999938 / 029 69999938 / 029 699 99938 …

4523

Nếu ai bị Số điện thoại 02969999938 hoặc 029 69999938 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha