Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969998561 hoặc 029 69998561 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam nhá máy

    029 699 98546029 699 98547029 699 98548029 699 98549029 699 98550029 699 98551029 699 98552029 699 98553029 699 98554029 699 98555029 699 98556029 699 98557029 699 98558029 699 98559029 699 98560029 699 98561029 699 98562029 699 98563029 699 98564029 699 98565029 699 98566029 699 98567029 699 98568029 699 98569029 699 98570029 699 98571029 699 98572029 699 98573029 699 98574029 699 98575

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969998561 / 029 69998561 / 029 699 98561 …

4424

Nếu ai bị Số điện thoại 02969998561 hoặc 029 69998561 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha