Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969997501 hoặc 029 69997501 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 27 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 699 97486029 699 97487029 699 97488029 699 97489029 699 97490029 699 97491029 699 97492029 699 97493029 699 97494029 699 97495029 699 97496029 699 97497029 699 97498029 699 97499029 699 97500029 699 97501029 699 97502029 699 97503029 699 97504029 699 97505029 699 97506029 699 97507029 699 97508029 699 97509029 699 97510029 699 97511029 699 97512029 699 97513029 699 97514029 699 97515

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969997501 / 029 69997501 / 029 699 97501 …

4053

Nếu ai bị Số điện thoại 02969997501 hoặc 029 69997501 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha