Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969996998 hoặc 029 69996998 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    029 699 96983029 699 96984029 699 96985029 699 96986029 699 96987029 699 96988029 699 96989029 699 96990029 699 96991029 699 96992029 699 96993029 699 96994029 699 96995029 699 96996029 699 96997029 699 96998029 699 96999029 699 97000029 699 97001029 699 97002029 699 97003029 699 97004029 699 97005029 699 97006029 699 97007029 699 97008029 699 97009029 699 97010029 699 97011029 699 97012

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969996998 / 029 69996998 / 029 699 96998 …

4483

Nếu ai bị Số điện thoại 02969996998 hoặc 029 69996998 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha