Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969996972 hoặc 029 69996972 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 11 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy lừa đảo

Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    029 699 96957029 699 96958029 699 96959029 699 96960029 699 96961029 699 96962029 699 96963029 699 96964029 699 96965029 699 96966029 699 96967029 699 96968029 699 96969029 699 96970029 699 96971029 699 96972029 699 96973029 699 96974029 699 96975029 699 96976029 699 96977029 699 96978029 699 96979029 699 96980029 699 96981029 699 96982029 699 96983029 699 96984029 699 96985029 699 96986

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969996972 / 029 69996972 / 029 699 96972 …

4421

Nếu ai bị Số điện thoại 02969996972 hoặc 029 69996972 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha