Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 029699966214 hoặc 029 699966214 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Bấm báo tốt nhầm

    029 699 966199029 699 966200029 699 966201029 699 966202029 699 966203029 699 966204029 699 966205029 699 966206029 699 966207029 699 966208029 699 966209029 699 966210029 699 966211029 699 966212029 699 966213029 699 966214029 699 966215029 699 966216029 699 966217029 699 966218029 699 966219029 699 966220029 699 966221029 699 966222029 699 966223029 699 966224029 699 966225029 699 966226029 699 966227029 699 966228

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 029699966214 / 029 699966214 / 029 699 966214 …

4609

Nếu ai bị Số điện thoại 029699966214 hoặc 029 699966214 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha