Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969994880 hoặc 029 69994880 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 699 94865029 699 94866029 699 94867029 699 94868029 699 94869029 699 94870029 699 94871029 699 94872029 699 94873029 699 94874029 699 94875029 699 94876029 699 94877029 699 94878029 699 94879029 699 94880029 699 94881029 699 94882029 699 94883029 699 94884029 699 94885029 699 94886029 699 94887029 699 94888029 699 94889029 699 94890029 699 94891029 699 94892029 699 94893029 699 94894

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969994880 / 029 69994880 / 029 699 94880 …

4392

Nếu ai bị Số điện thoại 02969994880 hoặc 029 69994880 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha