Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969994626 hoặc 029 69994626 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 699 94611029 699 94612029 699 94613029 699 94614029 699 94615029 699 94616029 699 94617029 699 94618029 699 94619029 699 94620029 699 94621029 699 94622029 699 94623029 699 94624029 699 94625029 699 94626029 699 94627029 699 94628029 699 94629029 699 94630029 699 94631029 699 94632029 699 94633029 699 94634029 699 94635029 699 94636029 699 94637029 699 94638029 699 94639029 699 94640

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969994626 / 029 69994626 / 029 699 94626 …

4581

Nếu ai bị Số điện thoại 02969994626 hoặc 029 69994626 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha