Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969992455 hoặc 029 69992455 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 699 92440029 699 92441029 699 92442029 699 92443029 699 92444029 699 92445029 699 92446029 699 92447029 699 92448029 699 92449029 699 92450029 699 92451029 699 92452029 699 92453029 699 92454029 699 92455029 699 92456029 699 92457029 699 92458029 699 92459029 699 92460029 699 92461029 699 92462029 699 92463029 699 92464029 699 92465029 699 92466029 699 92467029 699 92468029 699 92469

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969992455 / 029 69992455 / 029 699 92455 …

4057

Nếu ai bị Số điện thoại 02969992455 hoặc 029 69992455 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha