Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969991859 hoặc 029 69991859 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nha may

    029 699 91844029 699 91845029 699 91846029 699 91847029 699 91848029 699 91849029 699 91850029 699 91851029 699 91852029 699 91853029 699 91854029 699 91855029 699 91856029 699 91857029 699 91858029 699 91859029 699 91860029 699 91861029 699 91862029 699 91863029 699 91864029 699 91865029 699 91866029 699 91867029 699 91868029 699 91869029 699 91870029 699 91871029 699 91872029 699 91873

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969991859 / 029 69991859 / 029 699 91859 …

4614

Nếu ai bị Số điện thoại 02969991859 hoặc 029 69991859 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha