Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02968883422 hoặc 029 68883422 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    029 688 83407029 688 83408029 688 83409029 688 83410029 688 83411029 688 83412029 688 83413029 688 83414029 688 83415029 688 83416029 688 83417029 688 83418029 688 83419029 688 83420029 688 83421029 688 83422029 688 83423029 688 83424029 688 83425029 688 83426029 688 83427029 688 83428029 688 83429029 688 83430029 688 83431029 688 83432029 688 83433029 688 83434029 688 83435029 688 83436

Từ khóa chờ duyệt khác

    022 341 234245098 235 2586037 397 29093 302 1299098 132 19940-3 08 023 238 25641086 621 0390097 204 8074098 535 9215072 828 2103088 640 5163093 598 2999093 880 8918038 832 05039 597 4370021 299 95899096 511 2059

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02968883422 / 029 68883422 / 029 688 83422 …

4130

Nếu ai bị Số điện thoại 02968883422 hoặc 029 68883422 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha