Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02968883039 hoặc 029 68883039 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 688 83024029 688 83025029 688 83026029 688 83027029 688 83028029 688 83029029 688 83030029 688 83031029 688 83032029 688 83033029 688 83034029 688 83035029 688 83036029 688 83037029 688 83038029 688 83039029 688 83040029 688 83041029 688 83042029 688 83043029 688 83044029 688 83045029 688 83046029 688 83047029 688 83048029 688 83049029 688 83050029 688 83051029 688 83052029 688 83053

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02968883039 / 029 68883039 / 029 688 83039 …

4604

Nếu ai bị Số điện thoại 02968883039 hoặc 029 68883039 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha