Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02968880036 hoặc 029 68880036 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
nha may
Nhá máy
Nhá máy
nha may

    029 688 80021029 688 80022029 688 80023029 688 80024029 688 80025029 688 80026029 688 80027029 688 80028029 688 80029029 688 80030029 688 80031029 688 80032029 688 80033029 688 80034029 688 80035029 688 80036029 688 80037029 688 80038029 688 80039029 688 80040029 688 80041029 688 80042029 688 80043029 688 80044029 688 80045029 688 80046029 688 80047029 688 80048029 688 80049029 688 80050

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02968880036 / 029 68880036 / 029 688 80036 …

4609

Nếu ai bị Số điện thoại 02968880036 hoặc 029 68880036 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha