Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02939999265 hoặc 029 39999265 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này hay nháy máy

    029 399 99250029 399 99251029 399 99252029 399 99253029 399 99254029 399 99255029 399 99256029 399 99257029 399 99258029 399 99259029 399 99260029 399 99261029 399 99262029 399 99263029 399 99264029 399 99265029 399 99266029 399 99267029 399 99268029 399 99269029 399 99270029 399 99271029 399 99272029 399 99273029 399 99274029 399 99275029 399 99276029 399 99277029 399 99278029 399 99279

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02939999265 / 029 39999265 / 029 399 99265 …

4253

Nếu ai bị Số điện thoại 02939999265 hoặc 029 39999265 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha