Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02939999183 hoặc 029 39999183 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 399 99168029 399 99169029 399 99170029 399 99171029 399 99172029 399 99173029 399 99174029 399 99175029 399 99176029 399 99177029 399 99178029 399 99179029 399 99180029 399 99181029 399 99182029 399 99183029 399 99184029 399 99185029 399 99186029 399 99187029 399 99188029 399 99189029 399 99190029 399 99191029 399 99192029 399 99193029 399 99194029 399 99195029 399 99196029 399 99197

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02939999183 / 029 39999183 / 029 399 99183 …

4309

Nếu ai bị Số điện thoại 02939999183 hoặc 029 39999183 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha