Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02939998732 hoặc 029 39998732 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 399 98717029 399 98718029 399 98719029 399 98720029 399 98721029 399 98722029 399 98723029 399 98724029 399 98725029 399 98726029 399 98727029 399 98728029 399 98729029 399 98730029 399 98731029 399 98732029 399 98733029 399 98734029 399 98735029 399 98736029 399 98737029 399 98738029 399 98739029 399 98740029 399 98741029 399 98742029 399 98743029 399 98744029 399 98745029 399 98746

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02939998732 / 029 39998732 / 029 399 98732 …

4049

Nếu ai bị Số điện thoại 02939998732 hoặc 029 39998732 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha