Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02939998496 hoặc 029 39998496 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
nhá máy
Lừa đảo
Lừa đảo
nhá máy

    029 399 98481029 399 98482029 399 98483029 399 98484029 399 98485029 399 98486029 399 98487029 399 98488029 399 98489029 399 98490029 399 98491029 399 98492029 399 98493029 399 98494029 399 98495029 399 98496029 399 98497029 399 98498029 399 98499029 399 98500029 399 98501029 399 98502029 399 98503029 399 98504029 399 98505029 399 98506029 399 98507029 399 98508029 399 98509029 399 98510

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02939998496 / 029 39998496 / 029 399 98496 …

4304

Nếu ai bị Số điện thoại 02939998496 hoặc 029 39998496 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha