Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02939994613 hoặc 029 39994613 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máty

    029 399 94598029 399 94599029 399 94600029 399 94601029 399 94602029 399 94603029 399 94604029 399 94605029 399 94606029 399 94607029 399 94608029 399 94609029 399 94610029 399 94611029 399 94612029 399 94613029 399 94614029 399 94615029 399 94616029 399 94617029 399 94618029 399 94619029 399 94620029 399 94621029 399 94622029 399 94623029 399 94624029 399 94625029 399 94626029 399 94627

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02939994613 / 029 39994613 / 029 399 94613 …

4479

Nếu ai bị Số điện thoại 02939994613 hoặc 029 39994613 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha