Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02939993886 hoặc 029 39993886 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, không biết để làm gì…

    029 399 93871029 399 93872029 399 93873029 399 93874029 399 93875029 399 93876029 399 93877029 399 93878029 399 93879029 399 93880029 399 93881029 399 93882029 399 93883029 399 93884029 399 93885029 399 93886029 399 93887029 399 93888029 399 93889029 399 93890029 399 93891029 399 93892029 399 93893029 399 93894029 399 93895029 399 93896029 399 93897029 399 93898029 399 93899029 399 93900

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02939993886 / 029 39993886 / 029 399 93886 …

4382

Nếu ai bị Số điện thoại 02939993886 hoặc 029 39993886 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha