Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02939991178 hoặc 029 39991178 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nha may

    029 399 91163029 399 91164029 399 91165029 399 91166029 399 91167029 399 91168029 399 91169029 399 91170029 399 91171029 399 91172029 399 91173029 399 91174029 399 91175029 399 91176029 399 91177029 399 91178029 399 91179029 399 91180029 399 91181029 399 91182029 399 91183029 399 91184029 399 91185029 399 91186029 399 91187029 399 91188029 399 91189029 399 91190029 399 91191029 399 91192

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02939991178 / 029 39991178 / 029 399 91178 …

4561

Nếu ai bị Số điện thoại 02939991178 hoặc 029 39991178 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha