Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929998905 hoặc 029 29998905 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    029 299 98890029 299 98891029 299 98892029 299 98893029 299 98894029 299 98895029 299 98896029 299 98897029 299 98898029 299 98899029 299 98900029 299 98901029 299 98902029 299 98903029 299 98904029 299 98905029 299 98906029 299 98907029 299 98908029 299 98909029 299 98910029 299 98911029 299 98912029 299 98913029 299 98914029 299 98915029 299 98916029 299 98917029 299 98918029 299 98919

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929998905 / 029 29998905 / 029 299 98905 …

4379

Nếu ai bị Số điện thoại 02929998905 hoặc 029 29998905 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha