Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929998698 hoặc 029 29998698 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá may
Siêu lừa đảo
Siêu lừa đảo

    029 299 98683029 299 98684029 299 98685029 299 98686029 299 98687029 299 98688029 299 98689029 299 98690029 299 98691029 299 98692029 299 98693029 299 98694029 299 98695029 299 98696029 299 98697029 299 98698029 299 98699029 299 98700029 299 98701029 299 98702029 299 98703029 299 98704029 299 98705029 299 98706029 299 98707029 299 98708029 299 98709029 299 98710029 299 98711029 299 98712

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929998698 / 029 29998698 / 029 299 98698 …

4066

Nếu ai bị Số điện thoại 02929998698 hoặc 029 29998698 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha