Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929998484 hoặc 029 29998484 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 299 98469029 299 98470029 299 98471029 299 98472029 299 98473029 299 98474029 299 98475029 299 98476029 299 98477029 299 98478029 299 98479029 299 98480029 299 98481029 299 98482029 299 98483029 299 98484029 299 98485029 299 98486029 299 98487029 299 98488029 299 98489029 299 98490029 299 98491029 299 98492029 299 98493029 299 98494029 299 98495029 299 98496029 299 98497029 299 98498

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929998484 / 029 29998484 / 029 299 98484 …

4264

Nếu ai bị Số điện thoại 02929998484 hoặc 029 29998484 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha