Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929994971 hoặc 029 29994971 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    029 299 94956029 299 94957029 299 94958029 299 94959029 299 94960029 299 94961029 299 94962029 299 94963029 299 94964029 299 94965029 299 94966029 299 94967029 299 94968029 299 94969029 299 94970029 299 94971029 299 94972029 299 94973029 299 94974029 299 94975029 299 94976029 299 94977029 299 94978029 299 94979029 299 94980029 299 94981029 299 94982029 299 94983029 299 94984029 299 94985

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929994971 / 029 29994971 / 029 299 94971 …

4203

Nếu ai bị Số điện thoại 02929994971 hoặc 029 29994971 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha