Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929994906 hoặc 029 29994906 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, gọi lại bắt máy nhưng chỉ nghe tiếng nhạc, ko có ai trả lời

    029 299 94891029 299 94892029 299 94893029 299 94894029 299 94895029 299 94896029 299 94897029 299 94898029 299 94899029 299 94900029 299 94901029 299 94902029 299 94903029 299 94904029 299 94905029 299 94906029 299 94907029 299 94908029 299 94909029 299 94910029 299 94911029 299 94912029 299 94913029 299 94914029 299 94915029 299 94916029 299 94917029 299 94918029 299 94919029 299 94920

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929994906 / 029 29994906 / 029 299 94906 …

4550

Nếu ai bị Số điện thoại 02929994906 hoặc 029 29994906 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha