Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929994117 hoặc 029 29994117 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    029 299 94102029 299 94103029 299 94104029 299 94105029 299 94106029 299 94107029 299 94108029 299 94109029 299 94110029 299 94111029 299 94112029 299 94113029 299 94114029 299 94115029 299 94116029 299 94117029 299 94118029 299 94119029 299 94120029 299 94121029 299 94122029 299 94123029 299 94124029 299 94125029 299 94126029 299 94127029 299 94128029 299 94129029 299 94130029 299 94131

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929994117 / 029 29994117 / 029 299 94117 …

4326

Nếu ai bị Số điện thoại 02929994117 hoặc 029 29994117 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha