Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929993972 hoặc 029 29993972 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 15 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    029 299 93957029 299 93958029 299 93959029 299 93960029 299 93961029 299 93962029 299 93963029 299 93964029 299 93965029 299 93966029 299 93967029 299 93968029 299 93969029 299 93970029 299 93971029 299 93972029 299 93973029 299 93974029 299 93975029 299 93976029 299 93977029 299 93978029 299 93979029 299 93980029 299 93981029 299 93982029 299 93983029 299 93984029 299 93985029 299 93986

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929993972 / 029 29993972 / 029 299 93972 …

4333

Nếu ai bị Số điện thoại 02929993972 hoặc 029 29993972 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha