Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929993841 hoặc 029 29993841 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy liên tục

    029 299 93826029 299 93827029 299 93828029 299 93829029 299 93830029 299 93831029 299 93832029 299 93833029 299 93834029 299 93835029 299 93836029 299 93837029 299 93838029 299 93839029 299 93840029 299 93841029 299 93842029 299 93843029 299 93844029 299 93845029 299 93846029 299 93847029 299 93848029 299 93849029 299 93850029 299 93851029 299 93852029 299 93853029 299 93854029 299 93855

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929993841 / 029 29993841 / 029 299 93841 …

4427

Nếu ai bị Số điện thoại 02929993841 hoặc 029 29993841 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha