Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929993640 hoặc 029 29993640 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 15 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 299 93625029 299 93626029 299 93627029 299 93628029 299 93629029 299 93630029 299 93631029 299 93632029 299 93633029 299 93634029 299 93635029 299 93636029 299 93637029 299 93638029 299 93639029 299 93640029 299 93641029 299 93642029 299 93643029 299 93644029 299 93645029 299 93646029 299 93647029 299 93648029 299 93649029 299 93650029 299 93651029 299 93652029 299 93653029 299 93654

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929993640 / 029 29993640 / 029 299 93640 …

4404

Nếu ai bị Số điện thoại 02929993640 hoặc 029 29993640 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha