Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929992941 hoặc 029 29992941 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 299 92926029 299 92927029 299 92928029 299 92929029 299 92930029 299 92931029 299 92932029 299 92933029 299 92934029 299 92935029 299 92936029 299 92937029 299 92938029 299 92939029 299 92940029 299 92941029 299 92942029 299 92943029 299 92944029 299 92945029 299 92946029 299 92947029 299 92948029 299 92949029 299 92950029 299 92951029 299 92952029 299 92953029 299 92954029 299 92955

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929992941 / 029 29992941 / 029 299 92941 …

4181

Nếu ai bị Số điện thoại 02929992941 hoặc 029 29992941 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha