Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929992602 hoặc 029 29992602 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    029 299 92587029 299 92588029 299 92589029 299 92590029 299 92591029 299 92592029 299 92593029 299 92594029 299 92595029 299 92596029 299 92597029 299 92598029 299 92599029 299 92600029 299 92601029 299 92602029 299 92603029 299 92604029 299 92605029 299 92606029 299 92607029 299 92608029 299 92609029 299 92610029 299 92611029 299 92612029 299 92613029 299 92614029 299 92615029 299 92616

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929992602 / 029 29992602 / 029 299 92602 …

4346

Nếu ai bị Số điện thoại 02929992602 hoặc 029 29992602 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha