Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929991407 hoặc 029 29991407 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    029 299 91392029 299 91393029 299 91394029 299 91395029 299 91396029 299 91397029 299 91398029 299 91399029 299 91400029 299 91401029 299 91402029 299 91403029 299 91404029 299 91405029 299 91406029 299 91407029 299 91408029 299 91409029 299 91410029 299 91411029 299 91412029 299 91413029 299 91414029 299 91415029 299 91416029 299 91417029 299 91418029 299 91419029 299 91420029 299 91421

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929991407 / 029 29991407 / 029 299 91407 …

4176

Nếu ai bị Số điện thoại 02929991407 hoặc 029 29991407 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha