Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02928884610 hoặc 029 28884610 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đang ngủ trưa thì nó nhá máy 1 giây

    029 288 84595029 288 84596029 288 84597029 288 84598029 288 84599029 288 84600029 288 84601029 288 84602029 288 84603029 288 84604029 288 84605029 288 84606029 288 84607029 288 84608029 288 84609029 288 84610029 288 84611029 288 84612029 288 84613029 288 84614029 288 84615029 288 84616029 288 84617029 288 84618029 288 84619029 288 84620029 288 84621029 288 84622029 288 84623029 288 84624

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02928884610 / 029 28884610 / 029 288 84610 …

4618

Nếu ai bị Số điện thoại 02928884610 hoặc 029 28884610 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha