Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02928881355 hoặc 029 28881355 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy, mục đích không tốt

    029 288 81340029 288 81341029 288 81342029 288 81343029 288 81344029 288 81345029 288 81346029 288 81347029 288 81348029 288 81349029 288 81350029 288 81351029 288 81352029 288 81353029 288 81354029 288 81355029 288 81356029 288 81357029 288 81358029 288 81359029 288 81360029 288 81361029 288 81362029 288 81363029 288 81364029 288 81365029 288 81366029 288 81367029 288 81368029 288 81369

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02928881355 / 029 28881355 / 029 288 81355 …

4321

Nếu ai bị Số điện thoại 02928881355 hoặc 029 28881355 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha