Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02928880828 hoặc 029 28880828 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nó nhá máy mình. Lừa đảo chắc.

    029 288 80813029 288 80814029 288 80815029 288 80816029 288 80817029 288 80818029 288 80819029 288 80820029 288 80821029 288 80822029 288 80823029 288 80824029 288 80825029 288 80826029 288 80827029 288 80828029 288 80829029 288 80830029 288 80831029 288 80832029 288 80833029 288 80834029 288 80835029 288 80836029 288 80837029 288 80838029 288 80839029 288 80840029 288 80841029 288 80842

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02928880828 / 029 28880828 / 029 288 80828 …

4044

Nếu ai bị Số điện thoại 02928880828 hoặc 029 28880828 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha