Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919997968 hoặc 029 19997968 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 0 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    029 199 97953029 199 97954029 199 97955029 199 97956029 199 97957029 199 97958029 199 97959029 199 97960029 199 97961029 199 97962029 199 97963029 199 97964029 199 97965029 199 97966029 199 97967029 199 97968029 199 97969029 199 97970029 199 97971029 199 97972029 199 97973029 199 97974029 199 97975029 199 97976029 199 97977029 199 97978029 199 97979029 199 97980029 199 97981029 199 97982

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919997968 / 029 19997968 / 029 199 97968 …

4285

Nếu ai bị Số điện thoại 02919997968 hoặc 029 19997968 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha