Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919996988 hoặc 029 19996988 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chuyên nháy máy làm phiên.
Chuyên nháy máy 2s làm phiền
Chuyên nháy máy 2s làm phiền

    029 199 96973029 199 96974029 199 96975029 199 96976029 199 96977029 199 96978029 199 96979029 199 96980029 199 96981029 199 96982029 199 96983029 199 96984029 199 96985029 199 96986029 199 96987029 199 96988029 199 96989029 199 96990029 199 96991029 199 96992029 199 96993029 199 96994029 199 96995029 199 96996029 199 96997029 199 96998029 199 96999029 199 97000029 199 97001029 199 97002

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919996988 / 029 19996988 / 029 199 96988 …

4340

Nếu ai bị Số điện thoại 02919996988 hoặc 029 19996988 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha