Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919996065 hoặc 029 19996065 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
xin cung cấp nơi gọi

    029 199 96050029 199 96051029 199 96052029 199 96053029 199 96054029 199 96055029 199 96056029 199 96057029 199 96058029 199 96059029 199 96060029 199 96061029 199 96062029 199 96063029 199 96064029 199 96065029 199 96066029 199 96067029 199 96068029 199 96069029 199 96070029 199 96071029 199 96072029 199 96073029 199 96074029 199 96075029 199 96076029 199 96077029 199 96078029 199 96079

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919996065 / 029 19996065 / 029 199 96065 …

4116

Nếu ai bị Số điện thoại 02919996065 hoặc 029 19996065 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha