Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919995609 hoặc 029 19995609 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    029 199 95594029 199 95595029 199 95596029 199 95597029 199 95598029 199 95599029 199 95600029 199 95601029 199 95602029 199 95603029 199 95604029 199 95605029 199 95606029 199 95607029 199 95608029 199 95609029 199 95610029 199 95611029 199 95612029 199 95613029 199 95614029 199 95615029 199 95616029 199 95617029 199 95618029 199 95619029 199 95620029 199 95621029 199 95622029 199 95623

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919995609 / 029 19995609 / 029 199 95609 …

4085

Nếu ai bị Số điện thoại 02919995609 hoặc 029 19995609 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha