Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919995562 hoặc 029 19995562 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy 1 cái tắt luôn
Nhá máy
Nhá máy

    029 199 95547029 199 95548029 199 95549029 199 95550029 199 95551029 199 95552029 199 95553029 199 95554029 199 95555029 199 95556029 199 95557029 199 95558029 199 95559029 199 95560029 199 95561029 199 95562029 199 95563029 199 95564029 199 95565029 199 95566029 199 95567029 199 95568029 199 95569029 199 95570029 199 95571029 199 95572029 199 95573029 199 95574029 199 95575029 199 95576

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919995562 / 029 19995562 / 029 199 95562 …

4093

Nếu ai bị Số điện thoại 02919995562 hoặc 029 19995562 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha