Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919994781 hoặc 029 19994781 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    029 199 94766029 199 94767029 199 94768029 199 94769029 199 94770029 199 94771029 199 94772029 199 94773029 199 94774029 199 94775029 199 94776029 199 94777029 199 94778029 199 94779029 199 94780029 199 94781029 199 94782029 199 94783029 199 94784029 199 94785029 199 94786029 199 94787029 199 94788029 199 94789029 199 94790029 199 94791029 199 94792029 199 94793029 199 94794029 199 94795

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919994781 / 029 19994781 / 029 199 94781 …

4226

Nếu ai bị Số điện thoại 02919994781 hoặc 029 19994781 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha