Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919994292 hoặc 029 19994292 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số 02919994292 này nhá máy mình
Số này toàn nhá máy
Số này toàn nhá máy

    029 199 94277029 199 94278029 199 94279029 199 94280029 199 94281029 199 94282029 199 94283029 199 94284029 199 94285029 199 94286029 199 94287029 199 94288029 199 94289029 199 94290029 199 94291029 199 94292029 199 94293029 199 94294029 199 94295029 199 94296029 199 94297029 199 94298029 199 94299029 199 94300029 199 94301029 199 94302029 199 94303029 199 94304029 199 94305029 199 94306

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919994292 / 029 19994292 / 029 199 94292 …

4052

Nếu ai bị Số điện thoại 02919994292 hoặc 029 19994292 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha