Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919991078 hoặc 029 19991078 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy… lừa đảo
Nhá máy …
Nhá máy …

    029 199 91063029 199 91064029 199 91065029 199 91066029 199 91067029 199 91068029 199 91069029 199 91070029 199 91071029 199 91072029 199 91073029 199 91074029 199 91075029 199 91076029 199 91077029 199 91078029 199 91079029 199 91080029 199 91081029 199 91082029 199 91083029 199 91084029 199 91085029 199 91086029 199 91087029 199 91088029 199 91089029 199 91090029 199 91091029 199 91092

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919991078 / 029 19991078 / 029 199 91078 …

4308

Nếu ai bị Số điện thoại 02919991078 hoặc 029 19991078 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha