Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919 hoặc 029 19 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy 02919991078
Số nháy máy 02919 996 540
số nháy máy 0291 999680
số nháy máy 0291 999680
Số nháy máy 02919 996 540

    029 04 029 05 029 06 029 07 029 08 029 09 029 10 029 11 029 12 029 13 029 14 029 15 029 16 029 17 029 18 029 19 029 20 029 21 029 22 029 23 029 24 029 25 029 26 029 27 029 28 029 29 029 30 029 31 029 32 029 33

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919 / 029 19 / 029 19 …

4481

Nếu ai bị Số điện thoại 02919 hoặc 029 19 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha