Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02909997249 hoặc 029 09997249 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy! Tốt nhất không nên gọi lại.

    029 099 97234029 099 97235029 099 97236029 099 97237029 099 97238029 099 97239029 099 97240029 099 97241029 099 97242029 099 97243029 099 97244029 099 97245029 099 97246029 099 97247029 099 97248029 099 97249029 099 97250029 099 97251029 099 97252029 099 97253029 099 97254029 099 97255029 099 97256029 099 97257029 099 97258029 099 97259029 099 97260029 099 97261029 099 97262029 099 97263

Từ khóa chờ duyệt khác

    098 676 2488094 305 9605022 999 1811091 228 9038052 386 23390912028093 981 1590090 676 6079024 999 502103682090 191 5663091 261 2597096 320 4873096 497 5584091 327 4687097 653 5570096 606 6947077 555 100009740825027 235 99820096 144 1796

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02909997249 / 029 09997249 / 029 099 97249 …

4362

Nếu ai bị Số điện thoại 02909997249 hoặc 029 09997249 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha