Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899998789 hoặc 028 99998789 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Trường cao đẳng gọi không có danh tiếng không có page trường gọi mất thời gian hỏi thông tin trường của bạn như bọn đa cấp
Trường cao đẳng gọi không có danh tiếng không có page trường gọi mất thời gian hỏi thông tin trường của bạn như bọn đa cấp

    028 999 98774028 999 98775028 999 98776028 999 98777028 999 98778028 999 98779028 999 98780028 999 98781028 999 98782028 999 98783028 999 98784028 999 98785028 999 98786028 999 98787028 999 98788028 999 98789028 999 98790028 999 98791028 999 98792028 999 98793028 999 98794028 999 98795028 999 98796028 999 98797028 999 98798028 999 98799028 999 98800028 999 98801028 999 98802028 999 98803

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899998789 / 028 99998789 / 028 999 98789 …

4601

Nếu ai bị Số điện thoại 02899998789 hoặc 028 99998789 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha