Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02899996886 hoặc 028 99996886 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi làm phiền

    028 999 96871028 999 96872028 999 96873028 999 96874028 999 96875028 999 96876028 999 96877028 999 96878028 999 96879028 999 96880028 999 96881028 999 96882028 999 96883028 999 96884028 999 96885028 999 96886028 999 96887028 999 96888028 999 96889028 999 96890028 999 96891028 999 96892028 999 96893028 999 96894028 999 96895028 999 96896028 999 96897028 999 96898028 999 96899028 999 96900

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02899996886 / 028 99996886 / 028 999 96886 …

4380

Nếu ai bị Số điện thoại 02899996886 hoặc 028 99996886 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha